INSTALACJE CENTRALNEGO ODKURZANIA

Instalacja w elektrociepłowni

Instalacja centralnego odkurzania wydziału odsiarczania spalin z separatorem wstępnym pozwalającym na gromadzenie  odkurzanych pyłów do worków typu „Big Bag”.

długość instalacji 160 m
moc urządzenia 55kW

separator 200 l

Instalacja w fabryce wyrobów gumowych

Instalacja centralnego odkurzania w budynku przygotowania mieszanki gumowej. Odkurzanie odpadów poprodukcyjnych z poziomów technologicznych od 0 do 35 m.

długość instalacji 600 m
moc urządzenia 25 kW
wykonanie ATEX

Instalacja w fabryce farb i tynków

Instalacja centralnego odkurzania na linii mieszania dodatków do farb i tynków. Instalacja przystosowana do odkurzania przez 3 użytkowników jednocześnie. Instalacja wspołpracująca  z separatorem cyklonowym o pojemności 200 l.

długość instalacji 120 m
moc urządzenia  7,5 kW
separator 200 l

 

Instalacja w elektrociepłowni grupy PGE

Instalacja centralnego odkurzania wydziału odazotowania spalin pozwalająca na  odkurzanie na poziomach od 0 do 45 m z możliwością wyboru odkurzanego reaktora. Wydajność umożliwiająca odkurzanie przez  2 użytkowników jednocześnie.

długość instalacji  300 m
moc urządzenia  45 kW

Instalacja w magazynie gipsu

Instalacja centralnego odkurzania pozwalająca na odkurzanie poziomów technologicznych magazynu gipsu. Wydajność pozwalająca na odkurzanie przez 3 użytkowników równocześnie.

długość instalacji  200 m
moc urządzenia  22 kW
separator typu koleba 400 l

Instalacja w elektrowni

Instalacja centralnego odkurzania na wydziale odazotowania spalin składająca się z 6 niezależnych instalacji. Rurociągi przystosowane do odkurzania bardzo dużych ilości pyłów z komór reaktora. Instalacje przystosowane do współpracy z urządzeniem mobilnym o mocy 55 kW.

całkowita długość instalacji  1200 m
moc urządzenia  55 kW

Instalacja w elektrowni - wydział SCR

Instalacja centralnego odkurzania do odkurzania poziomów technologicznych oraz wyciągania dużych ilości pyłów z włazów rewizyjnych reaktorów instalacji odazotowania spalin. Instalacja wyposażona w separator 500 l z opróżnianiem do kanału odżużlacza.

długość instalacji 300 m
moc urządzenia 55 kW

Instalacja w elektrociepłowni

Modernizacja instalacji centralnego odkurzania z wymianą i remontem urządzeń odkurzających w wykonaniu ATEX. Instalacja obsługująca wszystkie poziomy 2 kotłów energetycznych oraz budynej elektrofiltra.

długość instalacji 450 m
moc urządzenia 22 kW
wykonanie ATEX

Instalacja w elektrowni

Rozbudowa instalacji centralnego odkurzania na wydziale nawęglania – wywrotnica wagonowa. Odkurzanie tuneli wydziału nawęglania oraz poziomu obrotnicy wagonowej. Instalacja w wykonaniu ATEX.

długość instalacji 220 m
wykonanie ATEX

Instalacja w fabryce przenośników

Dwie instalacje centralnego odkurzania na wydziale spawalni i lakierni. Instalacja do bieżącego utrzymania czystości posadzek, maszyn i urządzeń.

długość instalacji: 160 m
moc urządzeń: 5,5 oraz 11 kW
separator: 500 l

Instalacja w koksowni

Instalacja centralnego odkurzania wieży węgla i przenośnika taśmowego. Instalacja w wykonaniu ATEX współpracująca z odkurzaczem mobilnym o mocy 55 kW.

długość instalacji 180 m
moc odkurzacza 55 kW

Instalacja w kopalni węgla kamiennego

Instalacja centralnego odkurzania obejmująca zasięgiem zbiorniki węgla oraz przenośniki taśmowe. Instalacja w wykonaniu ATEX. Rozładunek poprzez zwilżacz odkurzanego pyłu na przenośnik taśmowy.

długość instalacji: 1200
moc 45 kW
filtrocyklon: 1000 l

Instalacja w hucie szkła

Instalacje centralnego odkurzania na 3 wydziałach w hucie szkła. Instalacje współpracujące z niezależnymi jednostkami ssącymi przystosowanymi do odkurzania stłuczki i piasku szklarskiego.

łączna długość instalacji: 700 m
moc urządzeń: 11, 11 oraz 15 kW

Instalacja w elektrociepłowni - wydział IOS

Instalacje centralnego odkurzania na wydziale odsiarczania spalin, pozwalająca na odkurzanie poziomu 0 oraz poziomu +35 (poziom komory filtrów).

łączna długość instalacji: 200 m
moc urządzenia: 11 kW

Instalacja w elektrociepłowni - budynki elektrofiltrów

Instalacje centralnego odkurzania w budynkach elektrofiltrów pozwalająca na bieżące utrzymanie czystości na poziomach technologicznych. Współpraca z jednostką mobilną 37 kW.

łączna długość instalacji: 300 m
moc urządzenia: 37 kW

Instalacja w elektrowni - blok energetyczny

Instalacje centralnego odkurzania wszystkich poziomów technologicznych wydziału kotłowni poziomu od 0 do 55 m. Instalacja wykonaniu ATEX, współpraca z odkurzaczem mobilnym o mocy 37 kW.

łączna długość instalacji: 400 m
moc urządzenia: 37 kW

Instalacja w zakładach chemicznych

Instalacje centralnego odkurzania poziomów technologicznych na terenie zakładów chemicznych.

długość instalacji: 160 m
moc urządzenia: 11 kW

pełna oferta odkurzaczy przemysłowych, akcesoriów i usług na stronie:


Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów:

Copyright © 2021 | AMANO

Call Now Button